Læggekartofler, hvor lang tid tager det at dyrke sine egne?

Regn delagtig at der går omkring 3 mdr. fra kartoflerne lægges i joden, til at familien kan grave nye lækre kartofler opad. De tidligste sorter kan dog komme helt ned rundt 60 dage fra lægning af forspirede kartofler til nye kartofler kan høstes. Hvis de aldeles ikke er forspirede går der lidt længere tid.

 

En af Danmarks populæreste gemmesorter. Sava læggekartoffel giver middelstore knolde plus har middel skimmelresistens.

 

Kontrollen er her langt mere omfattende end den statslige eftersyn, der udføres bort Landbrugsstyrelsen. Omfatter minimum tal besøg hos hver avler i løbet af året, plus der sker bedømmelser på en del punkter, der indehaver betydning for læggekartoflens kvalitet. Forhandler læggekartofler til fremme sorter til kartoffelmel og sorter til spisekartofler.

 

Eller jeres bruger har langtfra adgang til dette site. Når kartoflerne er skindfaste, vil du hurtigst eventuelt grave dem op. Gnid kartoflen med en tommelfinger. Dersom skindet holder, så er den skindfast og klar til opgravning.

 

Alt for de miljøinteresserede bliver det desuden værd at bemærke, at kartofler hører lagt i de mest miljøvenlige afgrøder. Dels donerer kartofler et højt udbytte per kvadratmeter og dels magter kartofler dyrkes hjemme i baghaven plus belaster således aldeles ikke miljøet med korte transporter. Lady Britta har en eminent farve i optagningssæsonen og en egnet lager holdbarhed. Farven kan blive kattepine under lagringen.

Let i den hensigt at dyrke og dermed velegnet til havebrug. Sorten skal appliceres direkte fra haven, da den ikke egner sig i at gemme hen over vinteren. Start forspiringen allerede idag her tidligt i foråret. Kartoffelsorten Sava har en lang spirehvile og skal derfor gerne forspires i god periode fra sidst i februar – starten af marts. Inaktiv kartoflerne stå lyst og køligt (12-15 grader). Hvornår findes Læggekartofler på salgslokale?

 

5-7 cm jord op omkring kartoflerne. Indehar du ikke flere bestemte favoritsorter, så tag at teste med 2-3 usammenlignelige slags kartofler. Førnævnte ville være afgørende, at du udtager nogle sorter, tilsvarende kan høstes på forskellige tidspunkter. Så har du kartofler i længere tid.

 

Rækkerne rilles op (ca. 6-8 cm dybe), og kartoflerne lægges med cm mellemrum. Hyp lerjord over kartoflerne lagt i kammen er 15 cm høj. 10 cm høje lægges forsigtigt jord ind under bladene. Uddannelsen gentages et par gange, indtil kammen har en højde på ca. Pas på ikke at dække kartoffelplanten impliceret jord. Når findes også mange gået kartoffelskimmel i toppen, eller knoldene har nået eneste ønskede størrelse, klippes toppen af bedst over jordoverfladen og fjernes.