Hvad er VOEC og hvorfor er det vigtigt for dig og din virksomhed? 

VOEC registreringen er et nyt system for udenlandske virksomheder til at registrere sig for moms på e-handelssalg til norske forbrugere. Systemet er baseret på den eksisterende lovgivning for elektroniske tjenesteydelser, og det vil være obligatorisk for virksomheder, der sælger varer online til norske forbrugere og har en årlig omsætning på over 50 000 NOK. Registreringen vil være med til at sikre, at disse virksomheder opfylder deres momsforpligtelser, og det vil også gøre det lettere for de norske skattemyndigheder at opkræve moms på dette salg. Systemet trådte i kraft den 1. april 2020. Hvis du har en virksomhed eller på nogen vis ønsker at drive forretning i Norge er det vigtigt at du er bekendt med de pågældende regler. Selvom det kan virke som en kedelig tjans eller et langsommeligt arbejde, så er det vigtigt at du sætter dig ind i de gældende regler. I sidste ende kan det have store positive implikationer for din virksomhed at du lærer hvad VOEC er og hvordan du kan sørge for at indfri de gældende regler og krav til din virksomhed og forretning. Bare rolig, du står ikke tilbage uden hjælp. Du kan finde meget mere information om VOEC hos https://www.timevat.com/services/voec-norge/

 

Hvordan virker det nye VOEC system? 

 

VOEC systemet er en vigtig ændring af den måde, hvorpå der opkræves moms på import, og det har en række konsekvenser for virksomhederne. Først og fremmest flytter det forpligtelsen til at beregne, opkræve og betale moms fra køberen til sælgeren. Det betyder, at virksomhederne skal være opmærksomme på deres forpligtelser i henhold til det nye system og træffe foranstaltninger for at sikre, at de overholder reglerne. For det andet fritager systemet varer for told, hvilket gør det potentielt mere rentabelt for virksomheder at importere varer til Norge. Endelig kan virksomhederne, selv om VOEC ikke er obligatorisk, vælge at anvende det almindelige momsregistreringssystem, hvis de foretrækker det. I sidste ende er systemet en væsentlig ændring, som virksomhederne skal være opmærksomme på for at sikre, at de overholder deres forpligtelser.

 

Sådan får du styr på VOEC 

 

Det første skridt er at registrere dig under VOEC hos den norske skatteforvaltning. Når du har gjort dette, får du tildelt et VOEC identifikationsnummer. Dette nummer skal være tydeligt mærket på alle forsendelser, som du sender til Norge. Du skal også opkræve norsk moms på salgsstedet (kassen). Den norske momssats er 25 %. Når du indberetter og betaler kvartalsvis, skal du angive dit VOEC identifikationsnummer. Der er mange fordele ved ordningen i forhold til almindelig momsregistrering. F.eks. er tøj og tekstiler toldbelagt i Norge, mens varer, der er omfattet af VOEC ordningen, er fritaget. Det betyder, at forsendelser, der importeres gennem registrerede virksomheder, ikke skal tolddeklareres – hvilket reducerer leveringstiden. Desuden undgår forbrugeren skatter og told ved ankomsten. Endelig er det let at foretage skatteklarering hos de norske skattemyndigheder.